Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

1. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goliszów oraz organizacja wycieczki integracyjnej dla mieszkańców wsi.

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Goliszów

Koszt: 22 500 zł

Zakup i montaż lamp solarnych przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Goliszowa. Organizacja wyjazdu integracyjnego umożliwi bliższe poznanie się mieszkań... więcej »

Zakup i montaż lamp solarnych przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Goliszowa. Organizacja wyjazdu integracyjnego umożliwi bliższe poznanie się mieszkańców wsi.

Wybrany do realizacji

2. Organizacja wycieczki integracyjnej dla mieszkańców Dobroszowa.

Rodzaj: Społeczny

Miejscowość: Dobroszów

Koszt: 12 000 zł

Organizacja wycieczki integracyjnej dla mieszkańców Dobroszowa.

Wybrany do głosowania

3. Oświetlenie chodnika - kontynuacja zadania

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Biała

Koszt: 22 500 zł

Oświetlenie chodnika - kontynuacja zadania budżetu obywatelskiego z zeszłego roku. Umieszczenie 3 sztuk lamp solarnych dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców podczas prze... więcej »

Oświetlenie chodnika - kontynuacja zadania budżetu obywatelskiego z zeszłego roku. Umieszczenie 3 sztuk lamp solarnych dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców podczas przemieszczania się chodnikiem.

Wybrany do realizacji

4. Zakup i montaż lampy solarnej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Strupicach

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Strupice

Koszt: 12 000 zł

Montaż lampy solarnej poprawi bezpieczeństwo i oświetli drogę. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprawi komfort i estetykę użytkowania sali.

Wybrany do realizacji

5. Montaż lampy solarnej i klimatyzatorów.

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Dobroszów

Koszt: 12 000 zł

Montaż lampy solarnej na drodze gminnej na nowopowstałym osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Dobroszów. Zamontowanie klimatyzatorów w pomieszczeniu po byłej bi... więcej »

Montaż lampy solarnej na drodze gminnej na nowopowstałym osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Dobroszów. Zamontowanie klimatyzatorów w pomieszczeniu po byłej bibliotece gminnej.

Wybrany do realizacji

6. Zakup i montaż altany rekreacyjnej na boisku sportowym w Goliszowie

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Goliszów

Koszt: 22 500 zł

Projekt przewiduje budowę altany na placu na terenie, gdzie znajduje się boisko sportowe w Goliszowie. Altana ma być miejscem spotkań/integracji mieszkańców i sportowców ... więcej »

Projekt przewiduje budowę altany na placu na terenie, gdzie znajduje się boisko sportowe w Goliszowie. Altana ma być miejscem spotkań/integracji mieszkańców i sportowców korzystających z boiska, a jednocześnie ozdobą wsi, swojego rodzaju wizytówką całej miejscowości.  

Wybrany do realizacji

7. Zagospodarowanie terenów zielonych na dwóch działkach gminnych w Pawlikowicach

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Pawlikowice

Koszt: 9 250 zł

Plac sportowo - rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Pawlikowicach wymaga korekty rozmieszczenia. Pozostałą część od strony południowej i zachodniej planuje się przezna... więcej »

Plac sportowo - rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Pawlikowicach wymaga korekty rozmieszczenia. Pozostałą część od strony południowej i zachodniej planuje się przeznaczyć na nasadzenie drzew i krzewów. W miejscu zabytkowego cmentarza planuje się wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych (korekty lub usunięcia) drzew i krzewów oraz postawienie tablicy informacyjnej.

Wybrany do realizacji

8. Doposażenie placu zabaw w Gołocinie

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Gołocin

Koszt: 10 500 zł

Doposażenie placu zabaw w Gołocinie o nowe elementy zabawowe dla dzieci.

Wybrany do realizacji

9. 1.Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy 2.Wyjazd integracyjny mieszkańców wsi.

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Biskupin

Koszt: 13 000 zł

W naszej świetlicy konieczne jest przeprowadzenie remontu, aby świetlica mogła służyć mieszańcom w organizacji różnego rodzaju imprez czy też spotkań. Zorganizowanie wyj... więcej »

W naszej świetlicy konieczne jest przeprowadzenie remontu, aby świetlica mogła służyć mieszańcom w organizacji różnego rodzaju imprez czy też spotkań. Zorganizowanie wyjazdu dla mieszkańców, które ma na celu integrację oraz spędzenie wspólnie czasu.

Wybrany do realizacji

10. Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz terenów zielonych we wsi Budziwojów.

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Budziwojów

Koszt: 10 000 zł

Zadanie ma na celu doposażenie i  modernizację placu zabaw na terenie wsi Budziwojów oraz zakup ławek, koszy na śmiecie dla terenów zielonych. Plac dysponuje miejscem i ... więcej »

Zadanie ma na celu doposażenie i  modernizację placu zabaw na terenie wsi Budziwojów oraz zakup ławek, koszy na śmiecie dla terenów zielonych. Plac dysponuje miejscem i możliwościami poszerzenia oferty zabaw i aktywności dla dzieci. Istnieje także możliwość udogodnień dla rodzicowi, opiekunów w postaci ławek i koszy na śmieci.

Wybrany do realizacji

11. Remont sali edukacyjno - konferencyjnej

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Niedźwiedzice

Koszt: 19 500 zł

Celem zadania jest doprowadzenie do końca prac remontowych sali edukacyjno-konferencyjnej w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedzicach

Wybrany do realizacji

12. Zielona strefa rekreacji

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Kolonia Kołłątaja

Koszt: 10 500 zł

Stworzenie zielonej strefy odpoczynku i rekreacji przy świetlicy wiejskiej. Miejsca wyposażonego w ławki i stoły biesiadne z wyznaczonym miejscem do wspólnego grillowania... więcej »

Stworzenie zielonej strefy odpoczynku i rekreacji przy świetlicy wiejskiej. Miejsca wyposażonego w ławki i stoły biesiadne z wyznaczonym miejscem do wspólnego grillowania. Strefa z dużą ilością zieleni.

Wybrany do realizacji

13. ZAKUP I MONTAŻ OSWIETLENIA SOLARNEGO

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Okmiany

Koszt: 20 000 zł

W RAMACH PROJEKTU ZOSTANIE ZAKUPIONE I ZAMONTOWANE DODATKOWE OŚWIETLENIE SOLARNE. POPRAWI TO W ZNACZNYM STOPNIU BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW I KOMFORT ŻYCIA WE WSI.

Wybrany do głosowania

14. ORGANIZACJA DNIA MIESZKAŃCA

Rodzaj: Społeczny

Miejscowość: Okmiany

Koszt: 3 500 zł

ORGANIZACJA DNIA MIESZKAŃCA TO OKAZJA DO REKRACJI I DOBREJ ZABAWY DLA CAŁYCH RODZIN. WSPÓLNE I AKTYWNE SPĘDZENIE WOLNEGO CZASU SPRZYJAC BĘDZIE INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW.

Wybrany do realizacji

15. Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, zakup urządzeń na plac zabaw, rozbudowa oświetlenia ulicznego, montaż oznakowania kierunkowego.

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Czernikowice

Koszt: 12 000 zł

Zadanie ma na celu poprawienie funkcjonalności terenu sportowo-rekreacyjnego poprzez naprawę uszkodzonej infrastruktury, ogrodzenia oraz innych urządzeń znajdujących się... więcej »

Zadanie ma na celu poprawienie funkcjonalności terenu sportowo-rekreacyjnego poprzez naprawę uszkodzonej infrastruktury, ogrodzenia oraz innych urządzeń znajdujących się na terenie sportowo-rekreacyjnym. Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości poprzez instalację lampy solarnej oraz innych punktów oświetleniowych. W ramach zadania zostanie rozbudowane też oznakowanie kierunkowe.

Wybrany do realizacji

16. Integracja mieszkańców Sołectwa Czernikowice

Rodzaj: Społeczny

Miejscowość: Czernikowice

Koszt: 8 000 zł

Projekt ma na celu integrację mieszkańców sołectwa poprzez wyjazdy integracyjne, turnieje sportowe oraz spotkania integracyjne.

Wybrany do realizacji

17. Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, zakup urządzeń na plac zabaw.

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Czernikowice

Koszt: 4 000 zł

Zadanie ma na celu poprawienie funkcjonalności terenu sportowo-rekreacyjnego, naprawę uszkodzonej infrastruktury, ogrodzenia oraz innych urządzeń znajdujących się na tere... więcej »

Zadanie ma na celu poprawienie funkcjonalności terenu sportowo-rekreacyjnego, naprawę uszkodzonej infrastruktury, ogrodzenia oraz innych urządzeń znajdujących się na terenie sportowo-rekreacyjnym. Ze środków przeznaczonych na zadanie zostaną zakupione również nowe urządzenia na plac zabaw.

Wybrany do realizacji

18. ZAKUP STOŁÓW I ŁAWEK POD WIATĘ W KONRADÓWCE, ZAKUP I MONTAŻ LAMPY ELEKTRYCZNEJ.

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Konradówka

Koszt: 15 500 zł

Zakup pięciu ośmioosobowych kompletów: stół i 2 ławki, pod wiatę w Konradówce. Dzięku nim wypoczynek i spędzanie czas będzie przyjemniejsze. Zakup i montaż lampy elektry... więcej »

Zakup pięciu ośmioosobowych kompletów: stół i 2 ławki, pod wiatę w Konradówce. Dzięku nim wypoczynek i spędzanie czas będzie przyjemniejsze. Zakup i montaż lampy elektrycznej na istniejącym słupie, dzięki której ciemne miejsca w sołectwie będą doświetlone.

Wybrany do realizacji

19. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Budziwojowie.

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Budziwojów

Koszt: 5 500 zł

Zakup niezbędnych elementów wyposażenia świetlicy w Budziwojowie.

Wybrany do realizacji

20. Rozbudowa strefy mieszkańca w Dzwonowie

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Dzwonów

Koszt: 9 250 zł

Kontynuacja projektów z poprzednich lat. Wyposażenie placu zabaw/miejsca spotkań w Dzwonowie.

Wybrany do głosowania

21. ORGANIZACJA PÓŁKOLKONII LETNICH DLA DZIECI Z SOŁECTWA, ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ

Rodzaj: Społeczny

Miejscowość: Konradówka

Koszt: 15 500 zł

ORGANIZACJA PÓŁKOLONII LETNICH DLA DZIECI Z SOŁECTWA KONRADÓWKA - PIOTROWICE, ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ W CELU DOŚWIETLENIA KONRADÓWKI

Wybrany do realizacji

22. WYCIECZKA NA DZIEŃ DZIECKA, LAMPA SOLARNA 1 szt.

Rodzaj: Społeczny

Miejscowość: Piotrowice

Koszt: 12 000 zł

ORGANIZACJA WYCIECZKI DLA DZIECI Z OPIEKUNAMI DO JURA PARK KRASIEJÓW, Z OKAZJI DNIA DZIECJA, ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ ABY DOŚWIETLIĆ MIEJSCOWOŚĆ PIOTROWICE.

Wybrany do realizacji

23. Zakup elementów siłowni zewnętrznej

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Kolonia Kołłątaja

Koszt: 10 500 zł

Zakup elementów siłowni zewnętrznej. Samodzielne stanowiska do ćwiczeń siłowych i aerobowych.

Wybrany do głosowania

24. Monitoring w miejscowości Niedźwiedzice oraz zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu kuchennym na sali wiejskiej

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Niedźwiedzice

Koszt: 19 500 zł

W ramach zadania planowane jest zamontować monitoring składający się z 5 zestawów do monitoringu wsi Niedźwiedzice. Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu kuchenn... więcej »

W ramach zadania planowane jest zamontować monitoring składający się z 5 zestawów do monitoringu wsi Niedźwiedzice. Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu kuchennym na sali wiejskiej

Wybrany do realizacji

25. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywej oraz dofinansowanie do wycieczki szkolnej Szkoły Podstawowej w Krzywej

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Krzywa

Koszt: 20 000 zł

Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywej oraz dofinansowanie do wycieczki szkolnej Szkoły Podstawowej w Krzywej

Wybrany do realizacji

26. Zakup i montaż lampy solarnej oraz organizacja obchodu "dzień dziecka"

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Gołaczów

Koszt: 12 000 zł

Montaż lampy solarnej przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa oraz estetyki wsi. Organizacja obchodów dnia dziecka przyczyni się do integracji mieszkańców wsi i ... więcej »

Montaż lampy solarnej przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa oraz estetyki wsi. Organizacja obchodów dnia dziecka przyczyni się do integracji mieszkańców wsi i gminy Chojnów,

Wybrany do realizacji

27. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Groble

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Groble

Koszt: 12 000 zł

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wsi Groble placem zabaw wnioskujemy o jego dalszą rozbudowę. Zakup wybranych elementów wyposażenia pozwoli na zwiększenie j... więcej »

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wsi Groble placem zabaw wnioskujemy o jego dalszą rozbudowę. Zakup wybranych elementów wyposażenia pozwoli na zwiększenie jego atrakcyjności oraz wpłynie na dalszę integrację mieszkańców.

Wybrany do realizacji

28. Oświetlenie boiska wiejskiego w Starym Łomie

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Stary Łom

Koszt: 15 500 zł

Boisko wiejskie do swej pełnej funkcjonalności potrzebuje oświetlenia, przy którym mogą trenować drużyny piłkarskie przygotowujące się do meczów ligowych w trakcie sezonu... więcej »

Boisko wiejskie do swej pełnej funkcjonalności potrzebuje oświetlenia, przy którym mogą trenować drużyny piłkarskie przygotowujące się do meczów ligowych w trakcie sezonu.

Wybrany do realizacji

29. Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Stary Łom

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Stary Łom

Koszt: 15 500 zł

W miejscowości Stary Łom znajdują się miejsca, gdzie są niedoświetlone miejsca użyteczności publicznej, projekt ma poprawić tę sytuację z korzyścią dla sołectwa i Gminy C... więcej »

W miejscowości Stary Łom znajdują się miejsca, gdzie są niedoświetlone miejsca użyteczności publicznej, projekt ma poprawić tę sytuację z korzyścią dla sołectwa i Gminy Chojnów.

Wybrany do głosowania

30. Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Okmiany

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Okmiany

Koszt: 15 000 zł

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Okmiany, montaż radarowego wyświetlacza prędkości znacznie poprawi bezpieczeństwo na ulicach miejscowości. Radary ... więcej »

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Okmiany, montaż radarowego wyświetlacza prędkości znacznie poprawi bezpieczeństwo na ulicach miejscowości. Radary wymuszają zmianę rodzaju światła z zielonego na czerwone dla aut znacznie przekraczających prędkość wymusi na kierowcy redukcję prędkości, co poprawi bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych.

Wybrany do realizacji

31. Ogrodzenie boiska sportowego w Osetnicy (kontynuacja) oraz doposażenie placu zabaw w Osetnicy

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Osetnica

Koszt: 19 500 zł

Boisko sportowe jest dla mieszkańców Osetnicy miejscem spotkań, festynów, wielu imprez. Ogrodzenie boiska poprawi możliwość lepszego utrzymania tego terenu i zwiększy bez... więcej »

Boisko sportowe jest dla mieszkańców Osetnicy miejscem spotkań, festynów, wielu imprez. Ogrodzenie boiska poprawi możliwość lepszego utrzymania tego terenu i zwiększy bezpieczeństwo użytkowników. Ogrodzenie boiska pozwoli na uniknięcie sytuacji, w których samochody wjeżdżają na murawę boiska, niszcząc ją.Doposażenie placu zabaw uatrakcyjni go.

Wybrany do głosowania

32. Zakup i montaż lamp solarnych w Niedźwiedzicach

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Niedźwiedzice

Koszt: 19 500 zł

Zakup i montaż lamp solarnych poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Niedźwiedzic

Wybrany do realizacji

33. Wykonanie oświetlenia w parku wiejskim we wsi Biała

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Biała

Koszt: 22 500 zł

Wykonanie oświetlenia w parku wiejskim we wsi Biała. Park stanowi miejsce spacerów i rekreacji mieszkańców. W poprzednich okresach zrekonstruowano zieleń oraz wykonano i ... więcej »

Wykonanie oświetlenia w parku wiejskim we wsi Biała. Park stanowi miejsce spacerów i rekreacji mieszkańców. W poprzednich okresach zrekonstruowano zieleń oraz wykonano i zamontowano nowe ławki. Obecnie celem zadania jest wykonanie oświetlenia wg wcześniej wykonanego projektu zgodnie z uzgodnieniami wytyczonymi przez konserwatora zabytków.

Wybrany do realizacji

34. Zakup strojówsportowych dla drużyny siatkarskiej oraz montaż lampy solarnej przy posesji nr 7

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Jerzmanowice

Koszt: 16 500 zł

Wyposażenie w stroje sportowe drużyny siatkarskiej "Jerzmanka" Jerzmanowice - uczestniczącej w rozgrywkach Gminnej Ligi Piłki Siatkowej z nadrukiem promującym wieś i Gmin... więcej »

Wyposażenie w stroje sportowe drużyny siatkarskiej "Jerzmanka" Jerzmanowice - uczestniczącej w rozgrywkach Gminnej Ligi Piłki Siatkowej z nadrukiem promującym wieś i Gminę Chojnów. Zakup i montaż lampy solarnej, która postawiona zostanie przy posesji nr 7.

Wybrany do realizacji

35. Doposażenie placu zabaw we wsi Zamienice

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Zamienice

Koszt: 14 500 zł

Doposażenie placu zabaw (piaskownica, sprzęt do zabaw dla dzieci) w Zamienicach. Plac zabaw będzie służyć dla dzieci wszystkich mieszkańców Zamienic.

Wybrany do realizacji

36. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Michów

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Michów

Koszt: 12 000 zł

Doposażenie placu zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przez mieszkańców sołectwa.

Wybrany do realizacji

37. Organizacja "Dnia Dziecka" dla mieszkańców sołectwa

Rodzaj: Społeczny

Miejscowość: Witkówek

Koszt: 8 000 zł

PROJEKT ZAKŁADA REALIZACJĘ CYKLU WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z DNIEM DZIECKA Planowana jest organizacja festynu integracyjnego, wynajęcie animatorów, organizacja wyjazdu integra... więcej »

PROJEKT ZAKŁADA REALIZACJĘ CYKLU WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z DNIEM DZIECKA Planowana jest organizacja festynu integracyjnego, wynajęcie animatorów, organizacja wyjazdu integracyjnego.

Wybrany do realizacji

38. Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Witków

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Witków

Koszt: 14 500 zł

Zakup i montaż kamer w miejscach, skąd byłoby widać największą część sołectwa ma na celu znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Wybrany do realizacji

39. Zakup i montaż lamp solarnych w Jaroszówce

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Jaroszówka

Koszt: 13 000 zł

Dzięki postawieniu lamp solarnych w miejscowości Jaroszówka ulegnie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, sołectwa oraz odwiedzających turystów. Planowane jest post... więcej »

Dzięki postawieniu lamp solarnych w miejscowości Jaroszówka ulegnie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, sołectwa oraz odwiedzających turystów. Planowane jest postawienie lamp przy posesjach 9c oraz 58 (Kolonia Jaroszówka)

Wybrany do realizacji

40. Remont obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitkach

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Rokitki

Koszt: 29 000 zł

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie remontu pomieszczeń remizy OSP w Rokitkach: poddasza, łącznika, boksu garażowego.

Poprzedni zadanie
Następny zadanie