Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

1. Zadaszenie placu przy świetlicy oraz zakup 2 stołów kuchennych - gastronomicznych do świetlicy wiejskiej w Strupicach

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Strupice

Koszt: 9 000 zł

Zadaszenie placu przy świetlicy ma na celu poprawę komfortu spotkań mieszkańców poprzez spotkania "na zewnątrz" - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w dobie pandemii... więcej »

Zadaszenie placu przy świetlicy ma na celu poprawę komfortu spotkań mieszkańców poprzez spotkania "na zewnątrz" - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w dobie pandemii, ochrona przed deszczem. Zakup 2 stołów kuchennych - gastronomicznych do świetlicy wiejskiej w Strupicach - poprawi funkcjonalność higieniczną użytkowania w kuchni. Obecnie stoły są drewniane - wymiana będzie na stal szlachetną

Wybrany do realizacji

2. Doposażenie placu zabaw we wsi Zamienice

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Zamienice

Koszt: 8 000 zł

Projekt ma na celu uzupełnienie sprzętu do zabawy dla dzieci - mieszkańców wsi Zamienice

Wybrany do realizacji

3. Zawieszenie latarni oświetleniowej przy gminnej drodze w miejscowości Zamienice, na wysokości posesji nr 6 i 6A

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Zamienice

Koszt: 3 000 zł

Zawieszenie latarni oświetli obszar czterech posesji i drogę z niej korzystających ( w tym również do posesji nr 7)

Wybrany do realizacji

4. Doposażenie placu zabaw w Gołocinie

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Gołocin

Koszt: 8 000 zł

Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw dla dzieci w Gołocinie. Celem projektu jest integracja społeczna i edukacja poprzez zabawę. Aktywność fizyczna, zwłaszcza w miejscu ... więcej »

Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw dla dzieci w Gołocinie. Celem projektu jest integracja społeczna i edukacja poprzez zabawę. Aktywność fizyczna, zwłaszcza w miejscu do tego przystosowanym i w gronie rówieśników

Wybrany do realizacji

5. Wymiana ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w Dobroszowie.

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Dobroszów

Koszt: 9 000 zł

Wymiana ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w Dobroszowie.

Wybrany do realizacji

6. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Pawlikowicach

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Pawlikowice

Koszt: 7 000 zł

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Pawlikowicach. Celem projektu jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabaw... więcej »

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Pawlikowicach. Celem projektu jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę. W ramach projektu przewiduje się montaż urządzeń do ćwiczeń.

Wybrany do realizacji

7. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Goliszów przy boisku sportowym

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Goliszów

Koszt: 17 000 zł

Budowa siłowni zewnętrznej w Goliszowie przyczyni się do aktywnego spędzania czasu mieszkańców sołectwa i okolicy

Wybrany do realizacji

8. Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Groblach

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Groble

Koszt: 9 000 zł

Świetlica wiejska w miejscowości Groble służy mieszkańcom od wielu lat. W świetlicy co roku przybywa wiele nowych, pożytecznych rzeczy. Jednak do osiągnięcia pełnej świet... więcej »

Świetlica wiejska w miejscowości Groble służy mieszkańcom od wielu lat. W świetlicy co roku przybywa wiele nowych, pożytecznych rzeczy. Jednak do osiągnięcia pełnej świetności atrakcyjności brakuje jej tylko remontu.

Wybrany do realizacji

9. Zagospodarowanie placu przy altanie na terenie parku przy świetlicy wiejskiej w Jerzmanowicach

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Jerzmanowice

Koszt: 12 500 zł

Zadanie ma na celu zorganizowanie miejsca rekreacji w szczególności przygotowanie terenu do wspólnej biesiad przy ognisku.

Wybrany do głosowania

10. Montaż lampy solarnej oraz organizacja zabawy dla mieszkańców Jerzmanowic

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Jerzmanowice

Koszt: 12 500 zł

Montaż lampy poprawi bezpieczeństwo i oświetli drogę. Organizacja zabawy ma na celu integrację społeczeństwa.

Wybrany do realizacji

11. Zakup i montaż witacza dla miejscowości Witkówek

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Witkówek

Koszt: 6 000 zł

Witacz będzie zamontowany przy zjeździe z drogi krajowej 94 przy posesji nr 16, kształtem będzie zbliżony do drzewa a wnętrze będzie rozrysem okolicy i kolonii

Wybrany do realizacji

12. Zakup i montaż witaczy dla miejscowości Witków

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Witków

Koszt: 11 000 zł

Montaż witaczy doda uroku i poprawi wizerunek estetyczny naszej miejscowości, a jednocześnie wzbudzi zainteresowanie dwoma pomnikami przyrody znajdującymi się w naszej mi... więcej »

Montaż witaczy doda uroku i poprawi wizerunek estetyczny naszej miejscowości, a jednocześnie wzbudzi zainteresowanie dwoma pomnikami przyrody znajdującymi się w naszej miejscowości.

Wybrany do realizacji

13. Wspólnie, zdrowo i bezpiecznie

Rodzaj: Społeczny

Miejscowość: Okmiany

Koszt: 18 000 zł

Projekt zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo, wspomoże w integracji mieszkańców oraz wieś zyska funkcjonalne i estetyczne miejsce. Rezultat pracy stanie się impulsem do dal... więcej »

Projekt zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo, wspomoże w integracji mieszkańców oraz wieś zyska funkcjonalne i estetyczne miejsce. Rezultat pracy stanie się impulsem do dalszych działań.

Wybrany do realizacji

14. Zadaszenie trybun na boisku sportowym w Michowie

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Michów

Koszt: 9 000 zł

Celem projektu jest wybudowanie zadaszenia nad centralnymi sektorami trybuny boiska sportowego w Michowie.

Wybrany do głosowania

15. Wyposażenie sali multimedialnej w sprzęt dla dzieci i dorosłych oraz utworzenie kącika zabaw dla dzieci.

Rodzaj: Społeczny

Miejscowość: Dobroszów

Koszt: 9 000 zł

Przyczyni się to do większej integracji mieszkańców Dobroszowa, zarówno dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Pozwoli na urozmaicenie wspólnie spędzonego czasu.

Wybrany do realizacji

16. Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Rokitkach

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Rokitki

Koszt: 22 000 zł

Projekt przewiduje budowę drewnianej, zadaszonej wiaty na terenie rekreacyjnym w Rokitkach przy boisku sportowym. Obiekt ma służyć celom integracyjnym lokalnej społecznoś... więcej »

Projekt przewiduje budowę drewnianej, zadaszonej wiaty na terenie rekreacyjnym w Rokitkach przy boisku sportowym. Obiekt ma służyć celom integracyjnym lokalnej społeczności, mieszkańcom gminy, zawodnikom biorącym udział w rozgrywkach sportowych oraz turystom licznie odwiedzającym naszą miejscowość.

Wybrany do realizacji

17. Oświetlenie chodnika

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Biała

Koszt: 17 000 zł

Oświetlenie chodnika dla poprawy bezpieczeństwa w przemieszczaniu się mieszkańców

Wybrany do realizacji

18. Remont sali edukacyjno - konferencyjnej w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedzicach

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Niedźwiedzice

Koszt: 14 500 zł

Remont sali edukacyjno - konferencyjnej ma na celu doprowadzenie do pełnych standardów ( wylewka posadzki, wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej) Wykonane zadan... więcej »

Remont sali edukacyjno - konferencyjnej ma na celu doprowadzenie do pełnych standardów ( wylewka posadzki, wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej) Wykonane zadania umożliwią przeprowadzenie dalszych prac związanych z remontem. Sala edukacyjno-konferencyjna zyska nowy wygląd i będzie efektywnym miejscem szkoleń, zebrań oraz spotkań

Wybrany do realizacji

19. Zakup i montaż Latarni Solarnej 1278

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Kolonia Kołłątaja

Koszt: 6 000 zł

Zakup ulicznej latarni solarnej, która zostanie zamontowana przy niedoświetlonej ulicy.

Wybrany do głosowania

20. Zakup i montaż Lampy Solarnej 1275

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Kolonia Kołłątaja

Koszt: 8 000 zł

Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze 1275 Kolonia Kołłątaja

Wybrany do realizacji

21. 1. Zakup i montaż klimatyzacji oraz serwis pozostałych klimatyzacji. 2. Remont świetlicy wiejskiej. 3. Organizacja wyjazdu integracyjnego.

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Biskupin

Koszt: 10 000 zł

Zakup i montaż klimatyzacji oraz serwis pozostałych klimatyzacji będzie sprzyjał komfortowi podczas organizacji imprez. Remont świetlicy wiejskiej- świetlica wymaga niew... więcej »

Zakup i montaż klimatyzacji oraz serwis pozostałych klimatyzacji będzie sprzyjał komfortowi podczas organizacji imprez. Remont świetlicy wiejskiej- świetlica wymaga niewielkiego remontu: ze ścian odpada płatami farba, instalacja elektryczna, także wymaga poprawy. Organizacja wyjazdu integracyjnego- możliwość bliższego poznania się mieszkańców wsi oraz wspólne spędzenie czasu.

Wybrany do głosowania

22. Rozbudowa oświetlenia drogowego oraz zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Goliszów

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Goliszów

Koszt: 17 000 zł

Zakup i montaż lamp solarnych oraz progów zwalniających przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Goliszowa.

Wybrany do głosowania

23. Lampa Solarna Uliczna

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Dobroszów

Koszt: 6 000 zł

Lampa Solarna Uliczna. Poprawa bezpieczeństwa na drodze i wyjeździe z osiedla.

Wybrany do realizacji

24. Organizacja połkolonii wakacyjnych , organizacja wycieczki , zakup sprzętu na świetlicę wiejską

Rodzaj: Społeczny

Miejscowość: Piotrowice

Koszt: 9 000 zł

Organizacja półkolonii wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z Sołectwa Organizacja wycieczki dla rodzin z Sołectwa. Zakup doposażenia świetlicy.

Wybrany do głosowania

25. Zakup i montaż oświetlenia - lampa solarna przy drodze gminnej

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Goliszów

Koszt: 6 500 zł

Problemem dla mieszkańców jest brak widoczności. Zamontowanie oświetlenia poprawi widoczność jak również bezpieczeństwo mieszkańców.

Wybrany do głosowania

26. Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Osetnica

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Osetnica

Koszt: 14 500 zł

Boisko sportowe jest dla mieszkańców Osetnicy miejscem spotkań, festynów, wielu imprez. Ogrodzenie boiska poprawi możliwość lepszego utrzymania tego terenu i zwiększy bez... więcej »

Boisko sportowe jest dla mieszkańców Osetnicy miejscem spotkań, festynów, wielu imprez. Ogrodzenie boiska poprawi możliwość lepszego utrzymania tego terenu i zwiększy bezpieczeństwo użytkowników. Ogrodzenie boiska pozwoli na uniknięcie sytuacji, w których samochody wjeżdżają na murawę boiska, niszcząc ją.

Wybrany do realizacji

27. Montaż lampy solarnej oraz ogrodzenie boiska sportowego w Osetnicy

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Osetnica

Koszt: 14 500 zł

Lampa solarna zostanie zamontowana na terenie należącym do gminy Chojnów, dz. nr 277/9 przy budynkach w zabudowie wielomieszkaniowej. Montaż ogrodzenia wokół boiska na d... więcej »

Lampa solarna zostanie zamontowana na terenie należącym do gminy Chojnów, dz. nr 277/9 przy budynkach w zabudowie wielomieszkaniowej. Montaż ogrodzenia wokół boiska na dz. nr 109

Wybrany do głosowania

28. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej/remizy OSP Jaroszówka

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Jaroszówka

Koszt: 10 000 zł

Obecnie ogrodzenie jest w złym stanie technicznym i wymaga odnowienia. Słupy są stare, betonowe, część z nich jest przechylona i grozi upadkiem.Nowe ogrodzenie polepszy w... więcej »

Obecnie ogrodzenie jest w złym stanie technicznym i wymaga odnowienia. Słupy są stare, betonowe, część z nich jest przechylona i grozi upadkiem.Nowe ogrodzenie polepszy wizerunek wsi orraz bezpieczeństwo osób korzystających ze świetlicy oraz OSP.

Wybrany do realizacji

29. Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywej

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Krzywa

Koszt: 15 000 zł

Celem zadania jest remont świetlicy wiejskiej, która z racji swojego wieku wymaga natychmiastowej modernizacji.

Wybrany do realizacji

30. Montaż "Przystanku książka", pojemnika na nakrętki, montaż lampy, montaż progu zwalniającego

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Konradówka

Koszt: 11 500 zł

1) Montaż "Przystanku książka", pojemnika na nakrętki 2) Montaż lampy elektrycznej na zagęszczenie oświetlenia Konradówce przy drodze gminnej, 3) Zakup i montaż progu... więcej »

1) Montaż "Przystanku książka", pojemnika na nakrętki 2) Montaż lampy elektrycznej na zagęszczenie oświetlenia Konradówce przy drodze gminnej, 3) Zakup i montaż progu zwalniającego w Konradówce przy drodze gminnej

Wybrany do realizacji

31. Zakup i modernizacja oświetlenia ulicznego

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Stary Łom

Koszt: 11 500 zł

Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez zakup lampy i modernizację już istniejącej sieci wpłynie na zadowolenie społeczne mieszkańców

Wybrany do głosowania

32. Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem w miejscowości Niedźwiedzice

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Niedźwiedzice

Koszt: 8 186,75 zł

Montaż progów zwalniających ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drodze ze względu na brak możliwości wykonania chodnika. Na drodze brak jest kompletnego oznako... więcej »

Montaż progów zwalniających ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drodze ze względu na brak możliwości wykonania chodnika. Na drodze brak jest kompletnego oznakowania ograniczającego prędkość, która jest nagminnie łamana przez kierowców. Jest to również droga o walorach rekreacyjno - turystycznych. Ograniczenie w ten sposób prędkości jest niezbędne do wyeliminowania zagrożenia.

Wybrany do realizacji

33. Rozbudowa placu zabaw w Dzwonowie

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Dzwonów

Koszt: 7 000 zł

Rozbudowa placu zabaw i miejsca spotkań dla mieszkańców Dzwonowa.

Wybrany do realizacji

34. Zakup wyposażenia na Świetlicę Wiejską w Budziwojowie

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Budziwojów

Koszt: 9 000 zł

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędne regały, naczynia.

Wybrany do realizacji

35. Zakup kserokopiarki dla SP Budziwojów

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Budziwojów

Koszt: 2 500 zł

Zakup kserokopiarki dla SP Budziwojów.

Wybrany do realizacji

36. Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki wsi Gołaczów poprzez montaż lampy hybrydowej (solarno - wiatrowej)

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Gołaczów

Koszt: 9 000 zł

W miejscowości Gołaczów brakuje lamp oświetlenia drogowego przy drodze gminnej - dz. numer 847. Montaż lampy poprawiłby widoczność na drodze oraz przyczyniłby się do popr... więcej »

W miejscowości Gołaczów brakuje lamp oświetlenia drogowego przy drodze gminnej - dz. numer 847. Montaż lampy poprawiłby widoczność na drodze oraz przyczyniłby się do poprawy bezpieczeństwa i estetyki miejscowości.

Wybrany do realizacji

37. Modernizacja oznakowania wsi

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Kolonia Kołłątaja

Koszt: 2 000 zł

Modernizacja oznakowania wsi Kolonia Kołłątaja

Wybrany do realizacji

38. Zakup wyposażenia dla OSP Jaroszówka.

Rodzaj: Społeczny

Miejscowość: Jaroszówka

Koszt: 9 996,20 zł

Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszówce

Wybrany do realizacji

39. Remont świetlicy wiejskiej

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Czernikowice

Koszt: 6 000 zł

Projekt polega na wykonaniu kolejnego etapu remontu świetlicy wiejskiej w Czernikowicach.

Wybrany do realizacji

40. Turniej tenisa stołowego oraz wyjazd integracyjny.

Rodzaj: Społeczny

Miejscowość: Czernikowice

Koszt: 3 000 zł

Projekt ma celu organizację turnieju w tenisa stołowego oraz wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa.

Wybrany do głosowania

41. Rozbudowa oświetlania ulicznego, montaż barierek ochronnych, rozbudowa oznakowania kierunkowego.

Rodzaj: Infrastrukturalny

Miejscowość: Czernikowice

Koszt: 9 000 zł

Projekt ma na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury na terenie sołectwa oraz poprawienie bezpieczeństwa.

Poprzedni zadanie
Następny zadanie