Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 23'Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2023

 23'Skrócona nazwa edycji

Organizacja wycieczki integracyjnej dla mieszkańców Dobroszowa.

Miejscowość: Dobroszów

Szacunkowy koszt: 12 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż lampy solarnej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Strupicach

Miejscowość: Strupice

Szacunkowy koszt: 12 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Montaż lampy solarnej i klimatyzatorów.

Miejscowość: Dobroszów

Szacunkowy koszt: 12 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż altany rekreacyjnej na boisku sportowym w Goliszowie

Miejscowość: Goliszów

Szacunkowy koszt: 22 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie terenów zielonych na dwóch działkach gminnych w Pawlikowicach

Miejscowość: Pawlikowice

Szacunkowy koszt: 9 250 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw w Gołocinie

Miejscowość: Gołocin

Szacunkowy koszt: 10 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

1.Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy 2.Wyjazd integracyjny mieszkańców wsi.

Miejscowość: Biskupin

Szacunkowy koszt: 13 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz terenów zielonych we wsi Budziwojów.

Miejscowość: Budziwojów

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Remont sali edukacyjno - konferencyjnej

Miejscowość: Niedźwiedzice

Szacunkowy koszt: 19 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zielona strefa rekreacji

Miejscowość: Kolonia Kołłątaja

Szacunkowy koszt: 10 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

ZAKUP I MONTAŻ OSWIETLENIA SOLARNEGO

Miejscowość: Okmiany

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, zakup urządzeń na plac zabaw, rozbudowa oświetlenia ulicznego, montaż oznakowania kierunkowego.

Miejscowość: Czernikowice

Szacunkowy koszt: 12 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Integracja mieszkańców Sołectwa Czernikowice

Miejscowość: Czernikowice

Szacunkowy koszt: 8 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, zakup urządzeń na plac zabaw.

Miejscowość: Czernikowice

Szacunkowy koszt: 4 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

ZAKUP STOŁÓW I ŁAWEK POD WIATĘ W KONRADÓWCE, ZAKUP I MONTAŻ LAMPY ELEKTRYCZNEJ.

Miejscowość: Konradówka

Szacunkowy koszt: 15 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Budziwojowie.

Miejscowość: Budziwojów

Szacunkowy koszt: 5 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa strefy mieszkańca w Dzwonowie

Miejscowość: Dzwonów

Szacunkowy koszt: 9 250 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

WYCIECZKA NA DZIEŃ DZIECKA, LAMPA SOLARNA 1 szt.

Miejscowość: Piotrowice

Szacunkowy koszt: 12 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zakup elementów siłowni zewnętrznej

Miejscowość: Kolonia Kołłątaja

Szacunkowy koszt: 10 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywej oraz dofinansowanie do wycieczki szkolnej Szkoły Podstawowej w Krzywej

Miejscowość: Krzywa

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż lampy solarnej oraz organizacja obchodu "dzień dziecka"

Miejscowość: Gołaczów

Szacunkowy koszt: 12 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Groble

Miejscowość: Groble

Szacunkowy koszt: 12 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Oświetlenie boiska wiejskiego w Starym Łomie

Miejscowość: Stary Łom

Szacunkowy koszt: 15 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Stary Łom

Miejscowość: Stary Łom

Szacunkowy koszt: 15 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Ogrodzenie boiska sportowego w Osetnicy (kontynuacja) oraz doposażenie placu zabaw w Osetnicy

Miejscowość: Osetnica

Szacunkowy koszt: 19 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie oświetlenia w parku wiejskim we wsi Biała

Miejscowość: Biała

Szacunkowy koszt: 22 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zakup strojówsportowych dla drużyny siatkarskiej oraz montaż lampy solarnej przy posesji nr 7

Miejscowość: Jerzmanowice

Szacunkowy koszt: 16 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw we wsi Zamienice

Miejscowość: Zamienice

Szacunkowy koszt: 14 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Michów

Miejscowość: Michów

Szacunkowy koszt: 12 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Organizacja "Dnia Dziecka" dla mieszkańców sołectwa

Miejscowość: Witkówek

Szacunkowy koszt: 8 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Witków

Miejscowość: Witków

Szacunkowy koszt: 14 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż lamp solarnych w Jaroszówce

Miejscowość: Jaroszówka

Szacunkowy koszt: 13 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Remont obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitkach

Miejscowość: Rokitki

Szacunkowy koszt: 29 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

Zadaszenie placu przy świetlicy oraz zakup 2 stołów kuchennych - gastronomicznych do świetlicy wiejskiej w Strupicach

Miejscowość: Strupice

Szacunkowy koszt: 9 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw we wsi Zamienice

Miejscowość: Zamienice

Szacunkowy koszt: 8 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Zawieszenie latarni oświetleniowej przy gminnej drodze w miejscowości Zamienice, na wysokości posesji nr 6 i 6A

Miejscowość: Zamienice

Szacunkowy koszt: 3 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw w Gołocinie

Miejscowość: Gołocin

Szacunkowy koszt: 8 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wymiana ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w Dobroszowie.

Miejscowość: Dobroszów

Szacunkowy koszt: 9 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Pawlikowicach

Miejscowość: Pawlikowice

Szacunkowy koszt: 7 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Goliszów przy boisku sportowym

Miejscowość: Goliszów

Szacunkowy koszt: 17 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Groblach

Miejscowość: Groble

Szacunkowy koszt: 9 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie placu przy altanie na terenie parku przy świetlicy wiejskiej w Jerzmanowicach

Miejscowość: Jerzmanowice

Szacunkowy koszt: 12 500 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż witacza dla miejscowości Witkówek

Miejscowość: Witkówek

Szacunkowy koszt: 6 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż witaczy dla miejscowości Witków

Miejscowość: Witków

Szacunkowy koszt: 11 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wspólnie, zdrowo i bezpiecznie

Miejscowość: Okmiany

Szacunkowy koszt: 18 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Zadaszenie trybun na boisku sportowym w Michowie

Miejscowość: Michów

Szacunkowy koszt: 9 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Rokitkach

Miejscowość: Rokitki

Szacunkowy koszt: 22 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Oświetlenie chodnika

Miejscowość: Biała

Szacunkowy koszt: 17 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Remont sali edukacyjno - konferencyjnej w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedzicach

Miejscowość: Niedźwiedzice

Szacunkowy koszt: 14 500 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż Latarni Solarnej 1278

Miejscowość: Kolonia Kołłątaja

Szacunkowy koszt: 6 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

1. Zakup i montaż klimatyzacji oraz serwis pozostałych klimatyzacji. 2. Remont świetlicy wiejskiej. 3. Organizacja wyjazdu integracyjnego.

Miejscowość: Biskupin

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Organizacja połkolonii wakacyjnych , organizacja wycieczki , zakup sprzętu na świetlicę wiejską

Miejscowość: Piotrowice

Szacunkowy koszt: 9 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Montaż lampy solarnej oraz ogrodzenie boiska sportowego w Osetnicy

Miejscowość: Osetnica

Szacunkowy koszt: 14 500 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywej

Miejscowość: Krzywa

Szacunkowy koszt: 15 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Montaż "Przystanku książka", pojemnika na nakrętki, montaż lampy, montaż progu zwalniającego

Miejscowość: Konradówka

Szacunkowy koszt: 11 500 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Zakup i modernizacja oświetlenia ulicznego

Miejscowość: Stary Łom

Szacunkowy koszt: 11 500 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa placu zabaw w Dzwonowie

Miejscowość: Dzwonów

Szacunkowy koszt: 7 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Zakup wyposażenia na Świetlicę Wiejską w Budziwojowie

Miejscowość: Budziwojów

Szacunkowy koszt: 9 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Zakup kserokopiarki dla SP Budziwojów

Miejscowość: Budziwojów

Szacunkowy koszt: 2 500 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki wsi Gołaczów poprzez montaż lampy hybrydowej (solarno - wiatrowej)

Miejscowość: Gołaczów

Szacunkowy koszt: 9 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja oznakowania wsi

Miejscowość: Kolonia Kołłątaja

Szacunkowy koszt: 2 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Zakup wyposażenia dla OSP Jaroszówka.

Miejscowość: Jaroszówka

Szacunkowy koszt: 9 996,20 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Remont świetlicy wiejskiej

Miejscowość: Czernikowice

Szacunkowy koszt: 6 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Turniej tenisa stołowego oraz wyjazd integracyjny.

Miejscowość: Czernikowice

Szacunkowy koszt: 3 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

ROZBUDOWA PLACU ZABAW W GOŁOCINIE

Miejscowość: Gołocin

Koszt: 8 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa siłowni zewnętrznej w Pawlikowicach

Miejscowość: Pawlikowice

Koszt: 7 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa placu zabaw w Rokitkach

Miejscowość: Rokitki

Koszt: 22 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw

Miejscowość: Michów

Koszt: 9 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

1.Zakup lampy solarnej. 2. Organizacja wydarzenia i warsztatów integracyjnych.

Miejscowość: Dobroszów

Koszt: 9 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż lampy solarnej oraz kamery przy palcu zabaw w Zamienicach oraz oznakowanie wsi Zamienice

Miejscowość: Zamienice

Koszt: 11 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż lampy solarnej oraz zakup wyposażenia zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Konradówce.

Miejscowość: Piotrowice

Koszt: 9 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

1.Montaż lampy na ist. słupie, 2. Montaż progu zwalniającego, 3. Montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej,4. Zakup mater. i farby do ławek i wiaty

Miejscowość: Biskupin

Koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Strupice oraz zakup witryny chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Strupicach

Miejscowość: Strupice

Koszt: 9 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Białej

Miejscowość: Biała

Koszt: 17 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Krzywej

Miejscowość: Krzywa

Koszt: 15 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ, WYKOŃCZENIE WIATY NA BOISKU SPORTOWYM, ORAZ ZAKUP STOŁÓW NA ŚWIETLICE WIEJSKĄ W KONRADÓWCE

Miejscowość: Konradówka

Koszt: 11 500 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Warsztaty wytwarzania naturalnych kosmetyków, oraz uzupełnienie strojów dla członków Stowarzyszenia " VITA CHLEBEM"

Miejscowość: Czernikowice

Koszt: 3 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja Placu Zabaw

Miejscowość: Kolonia Kołłątaja

Koszt: 8 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa strefy wypoczynku i aktywności w miejscowości Dzwonów

Miejscowość: Dzwonów

Koszt: 7 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską oraz do Szkoły Podstawowej w Budziwojowie

Miejscowość: Budziwojów

Koszt: 11 500 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

SPRAWNOŚĆ I ZDROWIE

Miejscowość: Okmiany

Koszt: 18 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Jaroszówka

Miejscowość: Jaroszówka

Koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Groble

Miejscowość: Groble

Koszt: 9 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki wsi Gołaczów poprzez montaż lampy hybrydowej (solarno -wiatrowej)

Miejscowość: Gołaczów

Koszt: 9 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż klimatyzatorów do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedzicach

Miejscowość: Niedźwiedzice

Koszt: 14 500 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Remont oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czernikowicach

Miejscowość: Czernikowice

Koszt: 6 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup i modernizacja oświetlenia ulicznego w Starym Łomie

Miejscowość: Stary Łom

Koszt: 11 500 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup kosiarki samojezdnej do sołectwa Goliszów

Miejscowość: Goliszów

Koszt: 17 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Montaż ogrodzenia boiska sportowego w Osetnicy

Miejscowość: Osetnica

Koszt: 14 500 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż urządzeń do doposażenia budowanego w Witkowie placu zabaw wraz z elementami ogrodzeniowymi

Miejscowość: Witków

Koszt: 11 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż elementów ogrodzenia działki gminnej nr 247/6 - teren przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP

Miejscowość: Witkówek

Koszt: 6 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Oświetlenie Parku Wiejskiego w Jerzmanowicach

Miejscowość: Jerzmanowice

Koszt: 12 500 zł

Poprzedni zadanie
Następny zadanie